Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen.

Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.

Högt betyg till Friskolan Kronobergshed topp 3

Vi på Friskolan Kronobergshed är glada över att vårt arbete ger resultat. Vår vision är att alla elever på Friskolan Kronobergshed ska få växa, utvecklas och nå framgång. Det skall vara okej att vara olik, vi ser varje elev som en unik person med speciella talanger, förmågor och behov. Med ledorden kunskap, ansvar, trygghet och trivsel (KATT) får våra elever de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i – och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer.

Visste du att vi i Skolinspektionens två senaste mätningar “hur elever och vårdnadshavare upplever sin skola” hamnat topp 3?

Skolinspektionens mätning 2022

Skolinspektionens mätning 2022

Nedan resultat från enkäten år 2020

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen.