F-KLASS

I förskoleklassen är målet att skapa en trygg bro mellan förskolans
första år och skolans värld. Genom ett skapande och undersökande arbetssätt blandat med
lek lockas elevernas lärande fram i en fin kombination. Vi börjar också tidigt med en
fadderverksamhet för att stärka bandet mellan våra äldre och yngre elever – mycket med
fokus på trygghet, trivsel och med barnets bästa i centrum. Fördelen med en liten
verksamhet är också att vi har enkelt att lämna skolgården för olika äventyr. Förutom att vi
varje år besöker Bamses brandskola, får besök av folktandvården så gör vi även studiebesök
i verksamheter för att knyta ihop undervisningen med verkligheten.