Fritids

Behöver man tillsyn på morgonen eller på eftermiddagen är det till
fritids man kommer. Där möts man av en trygg famn och en stimulerande miljö som
anpassas utifrån elevernas intressen och förutsättningar. Lek, rörelse och skapande under
både styrda aktiviteter som fria. Fritidshemmet samarbetar med förskoleklassen och skolan
för elevernas utveckling och är en trygg bro för att enkelt kunna fånga upp barnet innan eller
efter skoldagen. Då vi är en liten verksamhet som har egna bussar har vi möjlighet att
komma iväg ofta på utflykter. Visst låter det spännande att ha möjlighet att åka till
närliggande lekpark eller varför inte Ikeas museum? Det ser vi som guldtillfällen och något
alldeles extra.
Fritids öppettider är 06.00 – till skolstart och 13.45-18.00.