Grundskola

I grundskolans årskurs 1-6 erbjuds eleverna en bred utbildning som
ska bidra till en personlig utveckling och förbereda dem väl inför livet. De ska känna sig
trygga med att göra aktiva val, kunna söka kunskap och få en bra grund till att kunna delta i,
samt vara en del av en social gemenskap och samhället. Vi följer tidigt upp barnets
utveckling och följer dem hela vägen på sin resa med mål om maximal utveckling. Hos oss
får du ett nära samarbete och en trygghet i att vi känner ditt barn väl och får en samlad och
tydlig helhetsbild – hos oss är alla barn ”våra” barn.
Varje termin erbjuds utvecklingssamtal där elevens utveckling följs upp. I årskurs 1 – 5 får
eleverna en individuell utvecklingsplan som ska dokumenteras skriftligt en gång per läsår.
Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla både omdömen och framåtsyftande
planering. Från och med årskurs 6 ges terminsbetyg i slutet av varje termin i de ämnen som
eleven har haft undervisning i.
I vår verksamhet arbetar engagerad personal som brinner för att göra det lilla extra. Vi
anordnar varje år ett välbesökt luciaframträdande, bjuder in till julmarknad och anordnar
emellanåt olika event. Sist bjöd vi in till Barnens dag med hoppborgar, ponnyridning m.m. Vi
tycker att det är spännande att ta med undervisningen utanför skolområdet och åker gärna
på studiebesök till exempelvis Lunds universitet på Lunedagarna, erbjuder praktik på Ica,
eller besöker Smålands museum o.s.v. Ett stående moment har varit en skolresa i årskurs 6
där resmålet avgjorts av klasskassan. Det har blivit alltifrån cykelsemester på Gotland,
flerdagarsresor i Stockholm eller Göteborg där man anpassat aktiviteterna efter barnens
önskemål. Gemensamma mål skapar engagemang, teambildning och en underbar
”vikänsla”.